Giften / ANBI

U vraagt zich misschien af wat is ANBI. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting zoals de Wereldwinkel Sassenheim kan van de belastingdienst onder een aantal voorwaarden een dergelijke status krijgen. Omdat wij deze status hebben zijn giften aan de Wereldwinkel Sassenheim aftrekbaar (binnen de daarvoor door de fiscus geldende richtlijnen) voor de inkomstenbelasting.

Mocht u ons een gift / donatie willen doen ons bankrekeningnummer is NL41RABO0357204921 t.n.v. Stichting Wereldwinkel Sassenheim.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

ANBI gegevens

Naam
Stichting wereldwinkel Sassenheim, plaatselijk bekend als wereldwinkel Sassenheim

RSIN
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer / fiscaalnummer: 8040.45.033

Post- en bezoekadres
Kerklaan 1, 2171 GA Sassenheim

Doelstelling
Doel is het bevorderen van Eerlijke handel (Fairtrade). Middelen zijn daarbij
– a. het verkopen in de winkel Kerklaan 1 van artikelen die zijn ingekocht van kansarmen in ontwikkelingslanden onder Fairtrade voorwaarden (goede arbeidsvoorwaarden, eerlijke prijs, minimum prijs, premie voor ontwikkeling, recht op lid zijn vakbond etc.).
– b. het lobbyen voor Fairtrade in het algemeen via voorlichting.

Hoofdlijnen van beleidsplan
Het beleid is gericht op
– vergroten van de omzet van de wereldwinkel. Met omzetvergroting wordt concrete steun verleend aan kansarmen in ontwikkelingslanden. Door afzet van hun producten onder fairtrade voorwaarden krijgen zij de mogelijkheid zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.
– Voorlichting en informatie geven over Fairtrade bij bijvoorbeeld scholen, verenigingen zoals Vrouwenclubs, Rotary en Lions, kerken.
– Ondersteunen van gemeente Teylingen bij het zijn van Fairtrade Gemeente.

Functies bestuurders volgens statuten
Voorzitter, secretaris, penningmeester

Namen bestuursleden
Huidige (2022) bestuursleden:
Wim van Vliet, voorzitter
Wil van der Geer, penningmeester
Lucienne van Leeuwen, secretaris
Joke Kremer, winkelcoördinator

Beloning
Volgens de statuten en in de praktijk ontvangen de bestuursleden geen beloning, noch vakantiegeld. Ook de medewerkers ontvangen geen beloning.

Jaarverslag
Jaarverslag 2021