Wereldwinkel Sassenheim

It's easy to be fair!

ANBI

U vraagt zich misschien af wat is ANBI. ANBI betekent Algemeen Nut Beogende Instelling. Een stichting zoals de Wereldwinkel Sassenheim kan van de belastingdienst onder een aantal voorwaarden een dergelijke status krijgen. Omdat wij deze status hebben zijn giften aan de Wereldwinkel Sassenheim aftrekbaar (binnen de daarvoor door de fiscus geldende richtlijnen) voor de inkomstenbelasting.

Mocht u ons een gift / donatie willen doen ons bankrekeningnummer is NL41RABO0357204921 t.n.v. Stichting Wereldwinkel Sassenheim.

Bij voorbaat onze hartelijke dank.

ANBI gegevens

1. Naam
Stichting wereldwinkel Sassenheim, plaatselijk bekend als wereldwinkel Sassenheim
2. RSIN
Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer / fiscaalnummer: 8040.45.033
3. Post- en bezoekadres
Kerklaan 1, 2171 GA  Sassenheim
4. Doelstelling
Doel is het bevorderen van Eerlijke handel (Fairtrade). Middelen zijn daarbij

    1. a. het verkopen in de winkel Kerklaan 1 van artikelen die zijn ingekocht van kansarmen in ontwikkelingslanden onder Fairtrade voorwaarden (goede arbeidsvoorwaarden, eerlijke prijs, minimum prijs, premie voor ontwikkeling, recht op lid zijn vakbond etc.).
    1. b. het lobbyen voor Fairtrade in het algemeen via voorlichting.
5. Hoofdlijnen van beleidsplan
Het beleid is gericht op

  • vergroten van de omzet van de wereldwinkel. Met omzetvergroting wordt concrete steun verleend aan kansarmen in ontwikkelingslanden. Door afzet van hun producten onder fairtrade voorwaarden krijgen zij de mogelijkheid zelf hun levensomstandigheden te verbeteren.
  • voorlichting en informatie geven over Fairtrade bij bijvoorbeeld scholen, verenigingen zoals Vrouwenclubs, Rotary en Lions, kerken.
  • ondersteunen van Gemeente Teylingen bij het zijn van Fairtrade Gemeente.
6. Functies bestuurders volgens statuten
Voorzitter, secretaris, penningmeester
7. Namen bestuursleden
Huidige (2019) bestuursleden:
Rien van Elsacker, voorzitter
Kathleen den Elzen, secretaris
Wil van der Geer, penningmeester
Joke Kremer, lid
Anton de Groot, lid
Astrid Appelo, lid.
8. Beloning
Volgens de statuten en in de praktijk ontvangen de bestuursleden geen beloning, noch vacatiegeld. Ook de medewerkers ontvangen geen beloning.
9. Jaarverslag
Wereldwinkel Sassenheim

Wereldwinkel Sassenheim
Kerklaan 1
2171 GA Sassenheim

Openingstijden :

Dinsdag t/m zaterdag 11:00 – 17:00

 

 

Inschrijven nieuwsbrief